Airbnb skatt - alt du må vite om Airbnb skatteregler

28.05.2023 16:31

 

Airbnb skatt - alt du må vite. Oppdatert juli 2023.

Her forklarer vi hva du må tenke på når det gjelder skatt knyttet til Airbnb-utleie. Vi forklarer når Airbnb-inntektene er skattepliktige og vi viser deg også hvordan du enkelt kan regne ut utleieskatten med en Airbnb skatt kalkulator og en enkel formel for å regne ut skatt. Til slutt svarer vi på ofte stilte spørsmål om Airbnb skatt. 

 

PS: Vi har fått nye og bedre nettsider. Les en oppdatert versjon av denne artikkelen her: Airbnb skatt og skatteregler

 

Airbnb har blitt en populær plattform for å leie ut boliger til turister og reisende over hele verden. Mens dette kan være en enkel måte å tjene litt ekstra penger på, er det viktig å forstå skattereglene knyttet til Airbnb-utleie.

Airbnb-inntekten kan være skattepliktig

Airbnb-inntekten er skattepliktig i disse tilfellene:

- Korttidsutleie egen bolig

- Korttidsleie av sekundærbolig

- Utleie av flere boliger / enheter

 

Skatt på korttidsutleie i egen bolig 

Dersom du driver med Airbnb korttidsleie i egen bolig er inntekten skattepliktig. Dette gjelder uansett om du leier ut hele boligen eller et gjesterom eller en hybel. Korttidsleie betyr utleie av egen bolig i perioder på mindre enn 30 dager. 

 

Skatteinntekter opp til 10.000 kroner er imidlertid skattefrie. Tjener du mer enn 10.000 kroner skal du betale kapitalskatt (for tiden 22 %) på 85 % av leieinntekten.

Airbnb skatt - et regneeksempel:

 

Total inntekt: 100.000

Skattefritt beløp: 10.000

Skattepliktig beløp: 90.000

 

Utregning av skatt: (Total inntekt - 10.000) x 0.85 x 0.22

Utregning av skatt eksempel: (100.000-10.000) x 0.85 x 0.22 = 16.830

 

Skatten som skal betales av 100.000 kroner i leieinntekter er altså 16.830 kroner. 

 

Merk at skattesatsene gjelder for 2023 og at disse kan endres. Sjekk til enhver tid på skatteetaten sine sider hvilke skattesatser og regler som gjelder. 

 

Airbnb skatt ved utleie av flere boliger eller enheter

 

Spesielt hvis du leier ut flere enheter på Airbnb, er det viktig å vite at inntekten du tjener kan være skattepliktig. Hvis du leier ut flere boliger regelmessig, kan inntekten du tjener fra Airbnb-utleie bli ansett som næringsinntekt. Da vil måtte betale skatt som næringsdrivende, men du får trukket fra kostnader som du har til utleievirksomheten.  

 

Unngå skattesmell - du er selv ansvarlig for å sette av Airbnb skatt

 

Dersom du tjener mer enn det skattefrie beløpet (normalt 10.000 kroner) bør du selv sette av skatten som du skal betale. Dersom du leier ut regelmessig, kan det være lurt å regne ut hvor omtrent skatt du skal betale etter hver måned og sette pengene på en egen konto. Du bør også oppdatere skattekortet ditt. Du kan legge inn leieinntekter i skattekortet og få oppdatert skattetrekksprosent. Slik unngår du skattesmell. 

Airbnb rapporterer inntektene til myndighetene

Det er viktig å også vite at Airbnb kan rapportere inntekten du tjener til skattemyndighetene, så det er viktig å være nøyaktig og rapportere all inntekt når du fyller ut skattemeldingen din. 

Se også: Airbnb tips for å få flere bookinger

 

Lei ut et rom skattefritt på Airbnb

Dersom du leier ut et areal som er mindre enn det du selv disponerer, er Airbnb utleie skattefritt dersom utleieperioden har en varighet på minst 30 dager.  Leier du ut et rom i leiligheten du selv bor, er inntekten skattefri dersom du leier ut i perioder på 30 dager eller mer.

Her er noen tips for å forstå Airbnb skatt:

Forstå forskjellen mellom leieinntekt og næringsinntekt 

Hvis du leier ut boligen din på Airbnb bare av og til, blir inntekten din ansett som leieinntekt og beskattet etter reglene for leieinntekt. Leier du derimot ut flere boliger regelmessig og det anses å være en virksomhet, kan inntekten din bli ansett som næringsinntekt

 

Hold rede på alle utgiftene dine

Dersom du leier ut flere boliger regelmessig ansees det å være en virksomhet. Da kan du også få fradrag for noen av utgiftene du har i forbindelse med Airbnb-utleien. Dette kan inkludere utgifter som rengjøring, reparasjoner, strøm og vann, og andre kostnader som er relatert til utleievirksomheten. 

 

Se også: Må jeg ha Airbnb forsikring?

 

Rapporter all Airbnb inntekt 

Som nevnt tidligere kan Airbnb rapportere all inntekt du tjener til myndighetene. Det er viktig å rapportere all inntekt når du fyller ut skattemeldingen din, da manglende rapportering kan føre til straffeskatt og andre konsekvenser. 

 

Få hjelp fra en skatteekspert

Hvis du er usikker på hvordan Airbnb-utleie vil påvirke skatten din, kan det være lurt å søke hjelp fra en skatteekspert. En skatteekspert kan hjelpe deg med å forstå reglene og forskriftene i ditt område og hjelpe deg med å rapportere inntekten din på riktig måte.

Hold deg oppdatert på Skatteetaten

Hvilke Airbnb skatteregler som til enhver tid gjelder, finner du på Skatteetaten.

Airbnb skatt kalkulator

Smartepenger.no har utviklet en Airbnb skatt kalkulator hvor du kan beregne skatt knyttet til korttidsutleie på Airbnb, Finn og andre lignende plattformer. Denne kan være nyttig å bruke for å se hvor mye du må betale i skatt av dine utleieinntekter. Du legger bare inn antall utleiedøgn du selv er i boligen, antall utleiedøgn med kortidsutleie når du ikke er i boligen og priser, så får du utregnet skatten du skal betale. Med Smartepenger sin Airbnb skatt kalkulator kan du også beregne skatt på langtidsutleie av boligen din.  

 

Les også: Få hjelp til utleie - helt gratis

Ofte stilte spørsmål om Airbnb skatt:

Dette er de mest vanlige spørsmålene om skatt ved utleie på Airbnb: 

Må jeg betale skatt ved Airbnb utleie?

Ja, du må betale skatt ved Airbnb utleie. Inntekter opp til 10.000 kroner er imidlertid skattefrie. 

Hvor mye kan man tjene skattefritt på Airbnb?

Ved korttidsleie, det vil si utleie på en periode på 30 dager eller mindre i egen bolig, er inntekter opp til 10.000 kroner skattefrie.

 

Hvorfor er det skatt på Airbnb utleie? 

Mange lurer på hvorfor det er skatt på Airbnb utleie. Det er myndighetene som har bestemt at de som har fordel av å kunne leie ut i egen bolig skal skatte av leieinntektene. Dette gjelder uansett om det er snakk om utleie for lengre eller kortere tid. 
 

Må man betale skatt på utleie av hytte gjennom Airbnb? 

Ja, skatteplikten gjelder også ved utleie av hytte og annen fritidseiendom. 
 

Hvor mye skatt er det på Airbnb inntekter? 

Dersom du leier ut i ditt private hjem, regnes Airbnb inntekten som kapitalinntekt. Du skal da betale 22% skatt av skattegrunnlaget (2023). Dersom du leier ut flere enheter som næringsdrivende, kan skattesatsen bli langt høyere.  

 

Airbnb skatt

 

 

Emner: Airbnb Skatt, Airbnb skatteregler, Airbnb Skatt kalkulator, Airbnb skattekalkulator, skatt utleie Airbnb, skatt Airbnb hytte, skatt på Airbnb utleie